CV

Eftersom senaste gången jag skrev ihop min Curriculum Vitae var för en fyra-fem år sedan så var det lättare att börja om från början än att försöka hitta en gammal version som jag gömt någonstans. Det tog några dagar, mest därför att jag inte tycker om att skriva om mig själv då jag är alldeles för anspråkslös men jag fick det gjort och resultatet kan beskådas här.

Förslag till förbättringar mottages gärna.