SIS Sålde sin röst rörande OOXML

I ett pressmeddelande från SIS idag kan kan man läsa att de kommer att rösta “Ja” i den globala omröstning som görs inom ISO i början av september. Jag var med på mötet men valde att avvika i inledningen till mötet som en protest. Här är min berättelse om hur man köper en standard.

Rejås Blog » Blog Archive » SIS Sålde sin röst rörande OOXML

Skrämmande läsning.