Fredagens ord

Från aftonbladets löpsedel i fredags.

Mp3-mannen

Som dom kommenterade på radio, nu får ju ordet tv-mannen en helt annan innebörd.