Internet ökar arbetsbelastningen

Flera vårdcentraler har en stor arbetsbelastning och kan inte i dagsläget ta emot bokningar via Boka tid på nätet.

Boka tid/recept – Landstinget i Uppsala län

Är det bara jag som tycker att det borde vara tvärt om? Att tvinga alla som vill boka en tid att ringa och sitta i en telefonkön kan väl knappast minska arbetsbelastningen!

Kan inte någon ta fram ett bra bokningssystem för dom stackarna?