Till Nanna, 5c

Onsight, Traditional, Ryssgraven

Fin klättring genom en mindre “takformation”.