Volga, 5c

Redpoint, Ryssgraven.

Jag har gjort den förr.