Snabbare nyheter

De saknades index på två foreign keys i en tabell vilket gjorde de flesta SQL-frågor onödigt långsamma. Detta har jag nu åtgärdat, så ny.heter.se ska till allas glädje nu vara betydligt snabbare!