Snabbare nyhetsförmedling

Det har varit långsamt att visa vissa sidor på ny.heter.se. Förra veckan så tittade jag i MySQLs loggfil för långsamma frågor och insåg att det är på grund av att jag gör uppslagningar med WHERE IN, ORDER BY och LIMIT begränsningar.

Dessa urvalskriterier medförde att MySQL inte kunde använda något av de tabellindex som finns utan fick göra en långsam filsortering för att få fram det slutgiltiga resultatet. Efter en del googling så hittade jag sidan Mysql query optimization for ORDER BY.. LIMIT queries där ett förslag var att prova med att förenkla databasfrågorna och göra sorteringen i den anropande koden istället.

Jag provade detta och resultatet är en otrolig prestandaförbättring! Att det dessutom är mer troligt att de cachade resultaten för de mindre databasfrågorna kommer att kunna återanvändas är ytterligare en vinst.

Så njut av snabbare svarstider på ny.heter.se, det enklaste sättet att läsa nyheter på!