Valborg

Valborgs båtar

De vackra flottarna som studenterna har byggt

Med tanke på hur mycket vatten det är i fyrisån så kan man fundera på hur många av dessa mer eller mindre rangliga flottar som kommer klara de två fallen och ta sig hela vägen ner.